Veiligheidsadviseur

De Europese richtlijn veiligheidsadviseur 96/35 stelt dat ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren, of met dit vervoer samenhangende laad- en loswerkzaamheden verrichten, met ingang van het jaar 2000 over een veiligheidsadviseur moeten beschikken.

 De veiligheidsadviseur heeft een controlerende, adviserende en een rapporterende taak. Hij moet ervoor zorgen dat de activiteiten van het bedrijf met inachtneming van de regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen, en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. Hiertoe hoort hij na te gaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen worden nageleefd.

Daarnaast adviseert hij de leiding van de onderneming over het veilig vervoeren en het veilig laden en lossen van gevaarlijke stoffen en stelt hij jaarlijks een verslag op over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer en/ of laden en lossen van gevaarlijke stoffen. Verder moet de veiligheidsadviseur aan de bedrijfsleiding rapporteren over voorvallen en ongevallen.

 Voor een groot aantal bedrijven is dit een moeilijke opgave is, daarom bieden wij u de mogelijkheid deze taak van u over te nemen. van Cleef opleidingen kan u hierbij terzijde staan met vakbekwame veiligheidsadviseurs die opgeleid en gecertificeerd zijn volgens de Europese Richtlijn. De veiligheidsadviseur van, Van Cleef Opleidingen is voor u een vraagbaak en kan waar nodig vanuit zijn kennis en ervaring preventief en corrigerend optreden. Ook voor bedrijven die de beschikking hebben over een Arbo-, veiligheids- en/of een milieucoördinator kan van Cleef opleidingen een welkome aanvulling betekenen.

 Wanneer u de functie van veiligheidsadviseur door van Cleef opleidingen laat uitvoeren, zullen wij de volgende taken verrichten (conform artikel 4 van de richtlijn 96/35/EG):

  • Nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen worden nageleefd;
  • Het verstrekken van adviezen aangaande het vervoer van gevaarlijke stoffen;
  • Het opstellen van een jaarverslag betreffende de vervoersactiviteiten en calamiteiten;
  • Het verrichten van onderzoek naar en rapporteren aan de bedrijfsleiding inzake ongevallen waarbij gevaarlijke lading betrokken is.

Afhankelijk van de aard en de omvang van de activiteiten op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen andersoortige advies pakketten worden samengesteld.

Indien gewenst kunnen aanvullende diensten worden verleend tijdens overheidsinspecties, implementatie begeleiding van aanbevelingen, opstellen van noodplannen, het verzorgen van voorlichtingen en trainingen van medewerkers etc. beoordelen van de geschiktheid van het materieel en hulpmiddelen voor handling en vervoer van gevaarlijke stoffen, beoordelen of aan de opleidingsverplichting van de medewerkers en onderaannemers is voldaan, controle op de aanwezigheid van de juiste documentatie en transportdocumenten. Het doen van aanbevelingen over het opzetten van passende noodplannen.

voor meer info

Email: info@vancleefopleidingen.com

Tel: 0653461624

Veiligheidsadviseur

Andere opleidingen

Heftruck training

Heftruck training

De ééndaagse veiligheidstrainingen zijn speciaal bedoeld voor bedieners van gemotoriseerde hijs, hef, of transportvoertuigen. Na het volgen van deze opleiding is de cursist op de

Bekijk opleiding >
Security supervisor

Security supervisor

Als luchtvracht, vluchtbenodigdheden en luchthavenbenodigdheden onveilig worden aangeboden of onveilig geworden zijn tijdens transport of opslag, dan dient de zending aan een beveiligingsonderzoek onderworpen te worden.

Bekijk opleiding >
Medewerker Luchtvracht

Medewerker Luchtvracht

Doelgroep: De opleiding Medewerker Luchtvracht is bestemd voor diegene die onbegeleide toegang hebben tot luchtvracht, waarop de wettelijk vereiste beveiligingscontroles zijn uitgevoerd, c.q. betrokken zijn bij

Bekijk opleiding >