Consultancy

Alle trainingen kunnen wij aanbieden, IATA, IMDG, ADR. maar ook de bewustwording van alle gevaarlijke stoffen modaliteiten. Vraag ook eens naar onze logistieke trainingen.

We zijn in Nederland verplicht personeel wat in aanraking komt of kan komen met gevaarlijke stoffen, op te leiden qua wet/regelgeving en dus te informeren over de gevaren en de risico’s die gevaarlijke stoffen met zich mee kunnen brengen. De wet/regelgeving veranderd regelmatig, waardoor het zo belangrijk is om op de hoogte te blijven.

Personeel moet bewust worden gemaakt van de gevaren en risico’s die zij bij hun werkzaamheden tegen kunnen komen. Men moet leren hoe zij op een veilige wijze hiermee om moeten gaan, dit op basis van hoofdstuk 1.3 van het ADR, IATA hoofdstuk 1.5 en IMDG hoofdstuk 1.3.

Een combinatie van bovengenoemde hoofdstukken behoord ook tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Hopen snel wat te mogen horen van jullie.