VCA -vol

Deze opleiding richt zich specifiek op de extra uitdagingen waarmee leidinggevenden te maken krijgen. Het gaat dan niet alleen om de eigen veiligheid en essentiële kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, maar ook dat van de teamleden waaraan leiding wordt gegeven. De VCA VOL opleiding speelt in op de extra verantwoordelijkheden die operationeel leidinggevenden en ZZP’ ers dragen ten opzichte van uitvoerend personeel.

VCA VOL is dus een certificering die zich specifiek richt op veiligheid voor operationeel leidinggevenden. Met het behalen van een VOL VCA diploma toont de leidinggevende aan niet alleen oog te hebben voor en kennis te hebben van de eigen veiligheid en de invloed op de omgeving, maar ook voor de veiligheid van zijn/haar werknemers of teamleden. De theoretische kennis wordt aansluitend getest in het examen.

Prijzen:

Op aanvraag.

Duur: 2 of meer dagdelen. ( afhankelijk van opdrachtgever)

Let op: De cursus wordt afgesloten met een landelijk examen.

Het bij een goed resultaat afgenomen examen is 10 jaar geldig.

Email: info@vancleefopleidingen.com

Tel: 0653461624