PGS15

De opleiding is bestemd voor iedere medewerker en leidinggevende die verantwoordelijk is voor het goede beheer van de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de PGS-richtlijnen.

De opleiding verschaft de deelnemers de kennis om bestaande opslagplaatsen te beoordelen en om bij eventueel nieuwbouw te kunnen communiceren met vergunningverlener, architect en aannemer.

In elke milieuvergunning worden eisen gesteld aan opslag van gevaarlijke stoffen, meestal gebaseerd op PGS-richtlijnen.

Met de basiskennis van deze opleiding kan de deelnemer de meeste zaken zelf afhandelen of doelgericht advies of ondersteuning vragen en deze op waarde schatten.

Personeel dat handelingen verricht zoals genoemd hierboven, bewust te maken van de gevaar aspecten welke verbonden zijn met deze handelingen. Hen kennis en inzicht verschaffen over de regelgeving aangaande gevaarlijke stoffen. Tijdens de werkzaamheden de persoonlijke beschermende middelen op een juiste wijze gebruiken. Praktische handelingen kunnen uitvoeren ten einde calamiteiten (zoals morsverliezen of brand) te bestrijden.

Naast feitelijke kennis wordt gestreefd naar een milieubewustzijn en veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen bij de deelnemer.

Prijzen:

p.p. €288 exl. BTW

Duur training 2 dagen

Email: info@vancleefopleidingen.com

Tel: 0653461624