BBMI/OAI

Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie (BBMI/OAI)

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor medewerkers in bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
Ook personen die op basis van (sub)contracting dit beheer verrichten, kunnen door middel van deze opleiding de voor de Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties noodzakelijke kennis verwerven.

Na deze cursus zal de beheerder samen met de onderhouder de specifieke zaken voor de dagelijkse gang van zaken moeten doornemen. Denk hierbij aan het in- en uitschakelen van systeemdelen en sturingen.

Deze cursus wordt afgerond met een examen en wordt het diploma Beheerder Brandmeldinstallaties van de NIBHV afgegeven na een voldoende resultaat.

De opleiding bestaat uit 1 lesdag op uw locatie of in overleg elders.

Neem contact op voor de mogelijkheden!