ADR

ADR

In vele loodsen en magazijnen worden uiteenlopende gevaarlijke stoffen opgeslagen, overgepakt, afgevuld, intern getransporteerd en geladen en gelost.

Daarom is het noodzakelijk (Art. 8 Arbowet) dat de werkgever zorgdraagt voor het doelmatig onderrichten en voorlichten van alle werknemers die regelmatig met deze stoffen moeten werken. Zodanig dat er een positieve invloed uitgaat op de veiligheid en gezondheid binnen de arbeidsomstandigheden van het bedrijf.

In het ADR (Rn-1.3 ADR) is de verplichting opgenomen dat personen die taken hebben met betrekking op het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.  

ADR Certificaat;

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is het ADR certificaat vanuit de Europese wetgeving verplicht. De chauffeurs moeten kennis hebben van de risico’s van de gevaarlijke stoffen die zij vervoeren, zodat dit veilig gebeurt. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de eventuele gevolgen hiervan voor anderen. Tijdens de ADR opleiding wordt de chauffeur volledig voorbereid op het ADR examen.

Prijzen:

ADR bewustwording de minimale afname is 5 cursisten- op werkdagen €67,50 p.p., op zaterdagen €85.00 p.p.

duur training: 4 uur.

ADR Certificaat €425 dit is excl. BTW en CBR examen Kosten.

Duur training: 3 dagen.

Kortingen vanaf 5 cursisten

Email: info@vancleefopleidingen.com

Tel: 0653461624